Một người sử dụng kết nối một thiết bị SCSI, máy quét vào máy tính của mình. Sau khi cài đặt driver của nhà cung cấp, máy quét không hoạt động chính xác khi được điều khiển bởi phần mềm. Tất cả các lý do sau đây là có thể TRỪ

Một người sử dụng kết nối một thiết bị SCSI, máy quét vào máy tính của mình. Sau khi cài đặt driver của nhà cung cấp, máy quét không hoạt động chính xác khi được điều khiển bởi phần mềm. Tất cả các lý do sau đây là có thể TRỪ

A. ID SCSI được đặt không chính xác.

B. Các thiết bị cuối không phải là chấm dứt.

C. Có một cuộc xung đột IRQ giữa các máy quét và các thiết bị khác.

D. Các thiết bị quét bị hư hỏng. 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:52 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site