Một người sử dụng vừa hoàn thành một tài liệu quan trọng, và muốn lưu nó vào ổ đĩa của mình . Làm thế nào người sử dụng tháo gắn kết đĩa được gắn kết vào đĩa mềm để đảm bảo rằng dữ liệu được lưu trên đĩa?

Một người sử dụng vừa hoàn thành một tài liệu quan trọng, và muốn lưu nó vào ổ đĩa của mình . Làm thế nào người sử dụng tháo gắn kết đĩa được gắn kết vào đĩa mềm để đảm bảo rằng dữ liệu được lưu trên đĩa?

A. unmount /dev/flopp

B. mount –u /floppy

C. Đơn giản chỉ cần đẩy đĩa và hệ thống sẽ tháo gắn kết đĩa.

D. umount /floppy

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:51 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site