Một nhân viên mới gặp vấn đề với tài khoản đăng nhập : /ect/passwd file: User1:*:51:501:John Doe:/home/user1:/bin/bash Điều nào là sai ở /etc/passwd :

Một nhân viên mới gặp vấn đề với tài khoản đăng nhập : /ect/passwd file: User1:*:51:501:John Doe:/home/user1:/bin/bash

Điều nào là sai ở /etc/passwd :

A. UID không hợp lệ.

B. Tài khoản này đã bị khóa.

C. Không được có khoảng trống giữa họ và tên

D. UID và GID phải phù hợp. 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:53 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site