Một protein được gọi là biến tính khi:

Một protein được gọi là biến tính khi:

A. Mất đi một số tính chất sinh học đặc hiệu 

B. Thay đổi về tính chất lý hóa như độ hòa tan bị giảm 

C. Cấu trúc phân tử bị thay đổi 

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:35 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Một protein được gọi là biến tính khi:

Bạn đang xem: Một protein được gọi là biến tính khi: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

Please disable your adblocker or whitelist this site!