Một số thông số cần đạt tối thiểu trong sốc như sau:

Một số thông số cần đạt tối thiểu trong sốc như sau:

A. Áp lực bờ mao mạch phổi giữa 14 – 18 mmHg, Hb trên 10 g/dl

B. Áp lực bờ mao mạch phổi giữa 16 – 18 mmHg, Hb trên 12 g/dl

C. Áp lực bờ mao mạch phổi giữa 14 – 18 mmHg, Hb trên 14 g/dl

D. Áp lực bờ mao mạch phổi giữa 16 – 18 mmHg, Hb trên 16 g/dl

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:57 chiều

Đánh giá chủ đề này