Một thiết bị của khách hàng yêu cầu giao thức BOOTP để truy cập vào máy chủ. Giao thức nào phải được cài đặt trên máy chủ BOOTP để giao tiếp với các thiết bị của khách hàng?

Một thiết bị của khách hàng yêu cầu giao thức BOOTP để truy cập vào máy chủ. Giao thức nào phải được cài đặt trên máy chủ BOOTP để giao tiếp với các thiết bị của khách hàng?

A. TCP / IP

B. IGRP

C. OSPF

D. SMB 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:52 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site