Một trái phiếu coupon hiện tại đang được bán với giá ngang bằng với mệnh giá, thì:

Một trái phiếu coupon hiện tại đang được bán với giá ngang bằng với mệnh giá, thì:

A. Lợi tức của trái phiếu coupon cao hơn tỷ suất coupon

B. Lợi tức của trái phiếu coupon bằng với tỷ suất coupon

C. Lợi tức của trái phiếu coupon thấp hơn tỷ suất coupon

D. Không xác định được tỷ suất trái phiếu

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:52 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site