Một trong những vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là

Một trong những vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là

A. Truyền bá tư tưởng dân chủ tư sản vào Việt Nam.

B. Truyền bá tư tưởng cách mạng vô sản vào Việt Nam.

C. Tập hợp giai cấp tư sản dân tộc tham gia cách mạng.

D. Tập hợp thanh niên, trí thức yêu nước tham gia cách mạng.

Hướng dẫn

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã truyền bá tư tưởng cách mạng vô sản vào Việt Nam cụ thể đó là lí luận giải phóng dân tộc. Tiểu biểu là phong trào “vô sản hóa” đã nâng cao ý thức chính trị cho giai cấp công nhân, thúc đẩy cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân đi đến tự giác hoàn toàn.
Đáp án cần chọn là: B

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site