Một trong số các thuốc có cùng dẫn xuất với Ibuprofene là: t 96 

Một trong số các thuốc có cùng dẫn xuất với Ibuprofene là: t 96 

A. Inacid

B. Acid tiaprofenic

C. Feldene

D. Tolmetine 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:21 chiều

Đánh giá chủ đề này