Mục đích chính của việc sử dụng Indomethacine trên lâm sàng để:

Mục đích chính của việc sử dụng Indomethacine trên lâm sàng để:

A. Hạ sốt

B. Giảm đau

C. Chống viêm trong viem cung cot song, con goutt cap

D. Hạ sốt giảm đau

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:21 chiều

Đánh giá chủ đề này