Mục đích của việc ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường là gì?

Mục đích của việc ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường là gì?

A. Đóng góp tiền vào quỹ môi trường quốc gia hoặc địa phương

B. Đảm bảo trách nhiệm cải tạo, phục hồi môi trường của tổ chức, cá nhân đối với hoạt động khai thác khoáng sản

C. Đầu tư các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường tại nơi thực hiện dự án

D. Tất cả các ý trên

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này