NADHH$^{+}$ đi vào chuổi hô hấp tế bào, về mặt năng lượng cung cấp cho ta:

NADHH$^{+}$ đi vào chuổi hô hấp tế bào, về mặt năng lượng cung cấp cho ta:

A. 3 ATP

B. 2 ATP

C. 4 ATP

D. 1 ATP

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này