Nam nữ chung sống như vợ chồng không đăng ký kết hôn, khi muốn chấm dứt việc chung sống và có yêu cầu tòa án giải quyết thì:

Nam nữ chung sống như vợ chồng không đăng ký kết hôn, khi muốn chấm dứt việc chung sống và có yêu cầu tòa án giải quyết thì:

A. Tòa án đương nhiên công nhận họ là vợ chồng

B. Về nguyên tắc, Tòa án tuyên bố không công nhận là vợ chồng

C. Tòa án hủy việc chung sống như vợ chồng

D. Tòa án xử cho ly hôn

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này