Nam thắt ống dẫn tinh, nữ thắt ống dẫn trứng được nghỉ việc bao nhiêu ngày:

Nam thắt ống dẫn tinh, nữ thắt ống dẫn trứng được nghỉ việc bao nhiêu ngày:

A. 7 ngày

B. 10 ngày

C. 5 ngày

D. Cả a, b và c đều sai

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này