Năng lượng của chu trình acid tricarboxylic sinh ra từ một mẫu acetylCoA là:

Năng lượng của chu trình acid tricarboxylic sinh ra từ một mẫu acetylCoA là:

A. 5 ATP

B. 4 ATP

C. 3 ATP

D. 12 ATP

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này