Năng lượng tự do tích trữ trong phân tử ATP có thể được sử dụng cho:

Năng lượng tự do tích trữ trong phân tử ATP có thể được sử dụng cho:

A. Hoạt động nhiệt, thẩm thấu, cơ học

B. Hoạt động điện

C. Các phản ứng thu nhiệt

D. Tất cả các mục đích trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này