Natribicarbonate 140.00 thường được chỉ định khi:

Natribicarbonate 140.00 thường được chỉ định khi:

A. pH máu dưới 7,0

B. pH máu dưới 7,1

C. pH máu dưới 7,15

D. pH máu dưới 7,2

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:57 chiều

Đánh giá chủ đề này