Nếu căn cứ vào số nguyên tử C trong phân tử hormon, steroid được chia làm 3 nhóm, trong đó những steroid có: 1. 18 C được gọi là estran 2. 19 C được gọi là androstan 3. 20 C được gọi là pregnan 4. 21 C được gọi là pregnan 5. 27 C được gọi là cholestan Chọn tập hợp đúng:

Nếu căn cứ vào số nguyên tử C trong phân tử hormon, steroid được chia làm 3 nhóm, trong đó những steroid có:

1. 18 C được gọi là estran

2. 19 C được gọi là androstan

3. 20 C được gọi là pregnan

4. 21 C được gọi là pregnan

5. 27 C được gọi là cholestan

Chọn tập hợp đúng:

A. 1, 2, 3.

B. 1, 2, 4.

C. 2, 3, 4.

D. 1, 3, 4.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này