Nếu Kf là 0,5 ml / phút / mm Hg, tốc độ lưu lượng nước qua thành mao mạch là?

Nếu Kf là 0,5 ml / phút / mm Hg, tốc độ lưu lượng nước qua thành mao mạch là?

A. 0.06 mL/min

B. 0.45 mL/min 

C. 4.50 mL/min 

D. 9.00 mL/min

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 6:20 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site