Nếu một người nghỉ việc ốm đau 7 ngày, trong đó có 1 ngày chủ nhật, 1 ngày nghỉ lễ thì thời gian nghỉ ốm đau được hưởng trợ cấp là bao nhiêu:

Nếu một người nghỉ việc ốm đau 7 ngày, trong đó có 1 ngày chủ nhật, 1 ngày nghỉ lễ thì thời gian nghỉ ốm đau được hưởng trợ cấp là bao nhiêu:

A. 5 ngày

B. 6 ngày

C. 7 ngày

D. Cả a, b và c đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này