Nếu Ngân hàng Trung ương muốn phát hành thêm tiền mặt ra thị trường thông qua thị trường mở, Ngân hàng Trung ương có thể:

Nếu Ngân hàng Trung ương muốn phát hành thêm tiền mặt ra thị trường thông qua thị trường mở, Ngân hàng Trung ương có thể:

A. Dùng tiền mặt để mua chứng khoán trên thị trường thứ cấp hoặc các thị trường tài chính khác

B. Tung tiền mặt ra thị trường ngoại tệ để mua ngoại tệ mạnh như USD, JPY chẳng hạn

C. Cho chính phủ vay tiền

D. Cho các ngân hàng thương mại vay

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:38 chiều

Đánh giá chủ đề này