Nếu Ngân hàng Trung ương muốn thực hiện chính sách mở rộng tiền tệ  Ngân hàng Trung ương có thể:

Nếu Ngân hàng Trung ương muốn thực hiện chính sách mở rộng tiền tệ  Ngân hàng Trung ương có thể:

A. Hạ lãi suất tái chiết khấu

B. Tăng dự trữ bắt buộc

C. Bán chứng khoán trên thị trường mở

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:37 chiều

Đánh giá chủ đề này