Nếu nhịp tim là 70 nhịp / phút, thì cung lượng tim của tâm thất này gần nhất là?

Nếu nhịp tim là 70 nhịp / phút, thì cung lượng tim của tâm thất này gần nhất là?

A. 3.45 L/min

B. 4.55 L/min

C. 5.25 L/min

D. 8.00 L/min

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 6:19 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site