Nếu vốn hoạt động của doanh nghiệp hoàn toàn là vốn cổ phần thường:

Nếu vốn hoạt động của doanh nghiệp hoàn toàn là vốn cổ phần thường:

A. EBIT tăng dẫn đến EPS tăng với tỷ lệ lớn hơn

B. EBIT tăng dẫn đến EPS tăng với tỷ lệ tương ứng

C. EBIT tăng dẫn đến EPS giảm với tỷ lệ tương ứng

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:52 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site