Ngân sách nhà nước là khâu cơ bản, chủ đạo của tài chính nhà nước:

Ngân sách nhà nước là khâu cơ bản, chủ đạo của tài chính nhà nước:

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:36 chiều

Đánh giá chủ đề này