Ngất sau ho gà thường gặp ở:

Ngất sau ho gà thường gặp ở:

A. Nam suy tim nặng, bị ho gà

B. Nữ tuần hoàn tốt, bị ho gà

C. Nam tuần hoàn tốt, bị hò gà

D. Nữ suy tim nặng, bị ho gà

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:35 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Ngất sau ho gà thường gặp ở:

Bạn đang xem: Ngất sau ho gà thường gặp ở: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP