Ngay sau khi giải quyết xong vấn đề Trung Quốc (1860), thực dân Pháp đã có hành động gì?

Ngay sau khi giải quyết xong vấn đề Trung Quốc (1860), thực dân Pháp đã có hành động gì?

A. Đem quân đánh chiến Bắc Kì

B. Đem quân đánh chiến các tỉnh Tây Nam Kì

C. Kéo về Gia Định, tiếp tục mở rộng đánh chiếm nước ta

D. Kí với triều đình Huế bản Hiệp ước Nhâm Tuất

Hướng dẫn

Sau khi kết thúc thắng lợi cuộc chiến ở Trung Quốc với Điều ước Bắc Kinh (25-10-1860), Pháp liền đưa quân về Gia Định, tiếp tục mở rộng việc đánh chiếm Việt Nam.
Đáp án cần chọn là: C

 

Thư viện tài liệu12 Tháng Bảy, 2023 @ 2:41 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site