Nghị định 19/2015/NĐ-CP quy định đối tượng nào sau đây phải lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường? 

Nghị định 19/2015/NĐ-CP quy định đối tượng nào sau đây phải lập phương án cải tạo, phục hồi môi trường? 

A. Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản

B. Tổ chức, cá nhân đang khai thác khoáng sản nhưng chưa có phương án được duyệt hoặc chưa ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường

C. Tổ chức, cá nhân đề nghị thay đổi nội dung cải tạo, phục hồi môi trường so với phương án đã được duyệt

D. Câu a, b đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site