Nghĩa vụ của doanh nghiệp:

Nghĩa vụ của doanh nghiệp:

A. Tự chủ quyết định các công việc kinh doanh

B. Chiếm hữu,sử dụng,định đoạt tài sản của DN

C. Bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động theo qui định của pháp luật về lao động

D. Khiếu nại tố cáo theo qui định

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Nghĩa vụ của doanh nghiệp:

Bạn đang xem: Nghĩa vụ của doanh nghiệp: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP