Ngoài các xét nghiệm chính đánh giá mức độ suy thận, xét nghiệm bổ sung:

Ngoài các xét nghiệm chính đánh giá mức độ suy thận, xét nghiệm bổ sung:

A. Ion đồ huyết thanh và nước tiểu

B. Bilan Lipid

C. Các thông số về  pH, pO2, pCO2

D. Câu A, C đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:38 chiều

Đánh giá chủ đề này