Ngoại dịch Không có trong

Ngoại dịch Không có trong

A. Khoang ngoại dịch

B. Tầng tiền đình

C. Tầng màng nhĩ

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Ngoại dịch Không có trong

Bạn đang xem: Ngoại dịch Không có trong trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP