Ngôn ngữ quốc gia của nước ta hiện nay là ngôn ngữ gì?

Ngôn ngữ quốc gia của nước ta hiện nay là ngôn ngữ gì?

A. Ngôn ngữ tiếng Việt

B. Ngôn ngữ tiếng Anh

C. Ngôn ngữ theo sự lựa chọn của mỗi người

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này