Ngừa tật nứt đốt sống ở thai nhi là chỉ định của:

Ngừa tật nứt đốt sống ở thai nhi là chỉ định của:

A. Vitamin B1

B. Vitamin B2

C. Vitamin B3

D. Vitamin B9

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này