Người chỉ huy trực tiếp trong Lệnh công tác có trách nhiệm:

Người chỉ huy trực tiếp trong Lệnh công tác có trách nhiệm:

A. Nhận LCT từ người ra lệnh. Trường hợp nhận lệnh miệng được truyền đạt trực tiếp hoặc qua điện thoại, bộ đàm phải ghi âm (nếu có điều kiện) và ghi vào sổ nhật ký. Trong sổ nhật ký phải ghi rõ: Người ra lệnh, nơi làm việc, thời gian bắt đầu, kết thúc, họ tên người CHTT, người GSAT điện(nếu có) và nhân viên đơn vị công tác,đồng thời dành một mục để ghi việc kết thúc công việc. Phải đọc kỹ nội dung LCT, nếu thấy bất thường hoặc chưa rõ thì phải hỏi lại ngay người ra lệnh.

B. Nhận LCT từ  kỹ thuật viên, tổ trưởng sản xuất, lãnh đạo đơn vị. Nếu nhận lệnh miệng thì phải ghi chép đầy đủ nội dung theo quy định vào sổ nhật ký.

C. Trường hợp nhận LCT lệnh miệng, nếu không thể trực tiếp ghi chép được thì cho phép bỏ qua chế độ ghi chép.

D. Cả a, b và c.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu12 Tháng Bảy, 2023 @ 1:36 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site