Người đại diện pháp luật của công ty cổ phần là:

Người đại diện pháp luật của công ty cổ phần là:

A. Cổ đông phổ thông

B. Cổ đông ưu đãi

C. Giám đốc hoặc tổng giám đốc

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:59 chiều

Đánh giá chủ đề này