Người đang chấp hành hình phạt tù không có quyền nhận người khác làm con nuôi.

Người đang chấp hành hình phạt tù không có quyền nhận người khác làm con nuôi.

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Vì người đang chấp hành hình phạt tù có thể ủy quyền cho người khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự nhận con nuôi theo khoản 1 điều 143 BLDS.

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:35 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!