Người lao động muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn phải:

Người lao động muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn phải:

A. Báo trước cho người sử dụng lao động trước ít nhất 30 ngày

B. Báo trước cho người sử dụng lao động trước 35 ngày

C. Báo trước cho người sử dụng lao động trước 40 ngày

D. Báo trước cho người sử dụng lao động trước ít nhất 45 ngày

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:58 chiều

Đánh giá chủ đề này