Người lao động nữ được đi làm sớm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản trong trường hợp nào?

Người lao động nữ được đi làm sớm trước khi hết thời gian nghỉ thai sản trong trường hợp nào?

A. Có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền

B. Được người sử dụng lao động đồng ý

C. Đã nghỉ thai sản ít nhất được 04 tháng

D. Cả 3 trường hợp trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!