Người mang thai hộ:

Người mang thai hộ:

A. Phải là người thân thích cùng hàng với cặp vợ chồng nhờ mang thai hộ hoặc là chị em dâu là vợ của các anh em trai của cặp vợ chồng nhờ mang thai hộ

B. Phải là người thân thích cùng hàng với cặp vợ chồng nhờ mang thai hộ

C. Phải là người thân thích cùng hàng với người chồng trong cặp vợ chồng nhờ mang thai hộ

D. Phải là người thân thích cùng hàng với người vợ trong cặp vợ chồng nhờ mang thai hộ

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Người mang thai hộ:

Bạn đang xem: Người mang thai hộ: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP