Người quản lý tài của con chưa thành niên là:

Người quản lý tài của con chưa thành niên là:

A. Anh chị đã thành niên

B. Cha mẹ

C. Ông bà nội, Ông bà ngoại

D. Cha mẹ nếu cha mẹ không bị hạn chế quyền của cha mẹ đối với con hoặc người tặng cho, để lại thừa kế cho con không chỉ định người khác quản lý tài sản

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!