Người sử dụng đất hợp pháp đều được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

Người sử dụng đất hợp pháp đều được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Người sử dụng đất hợp pháp chưa hẳn đương nhiên được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. Nhà nước chỉ bồi thường khi nhà nước thu hồi đất theo qui định tại điều 61,62 Luật đất đai và người sử dụng đất phải đáp ứng các điều kiện theo qui định tại điều 75 Luật đất đai.

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này