Người sử dụng lao động không được xử lý kỷ luật lao động nữ trong những trường hợp nào?

Người sử dụng lao động không được xử lý kỷ luật lao động nữ trong những trường hợp nào?

A. Lao động nữ đang mang thai

B. Lao động nữ đang nghỉ hưởng chế độ khi sinh con theo quy định

C. Lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi

D. Cả 3 trường hợp trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này