Người tâm thần:

Người tâm thần:

A. Có thể vẫn được kết hôn

B. Được kết hôn khi được hai bên cha mẹ đồng ý

C. Được kết hôn thông qua người giám hộ

D. Không được kết hôn

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Người tâm thần:

Bạn đang xem: Người tâm thần: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP