Người thứ ba yêu cầu ly hôn cho vợ chồng là:

Người thứ ba yêu cầu ly hôn cho vợ chồng là:

A. Cha mẹ của một trong hai bên vợ chồng

B. Cha me, người thân thích của cả bên vợ, chồng

C. Người thân thích của bên vợ, chồng bị tâm thần không có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi

D. Người thân thích của bên vợ, chồng có hành vi bạo lực với người còn lại

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!