Nguồn của Luật môi  trường chỉ bao gồm các văn bản pháp luật Việt Nam về môi trường

Nguồn của Luật môi  trường chỉ bao gồm các văn bản pháp luật Việt Nam về môi trường

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Nguồn của Luật môi trường gồm các văn bản pháp luật có chứa đựng các quy phạm pháp luật môi trường, cụ thể: Các Điều ước quốc tế về môi trường. Các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam về môi trường

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:54 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site