Nguồn gốc các nguyên tố tham gia tạo thành base purin:

Nguồn gốc các nguyên tố tham gia tạo thành base purin:

A. NH3, CO2, -CHO, Glutamat

B. NH3, CO2, CH2OH, Glutamin

C. CO2, -CHO, Glutamin, Glycin

D. CO2, -CHO, Glycin, NH3

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:20 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site