Ngưỡng tái hấp thu Glucose ở ống thận:

Ngưỡng tái hấp thu Glucose ở ống thận:

A. 0,75g/lít

B. 1,75g/lít

C. 7,5g/lít

D. 17,5g/lít

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Ngưỡng tái hấp thu Glucose ở ống thận:

Bạn đang xem: Ngưỡng tái hấp thu Glucose ở ống thận: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

Please disable your adblocker or whitelist this site!