Nguyên nhân khách quan làm cho khởi nghĩa Yên Bái thất bại là do

Nguyên nhân khách quan làm cho khởi nghĩa Yên Bái thất bại là do

A. Giai cấp Tư sản dân tộc lãnh đạo

B. Tổ chức Quốc dân Đảng còn non yếu

C. Khởi nghĩa nổ ra hoàn toàn bị động

D. Đế quốc Pháp còn mạnh

Hướng dẫn

Khởi nghĩa Yên Bái thất bại do nhiều nguyên nhân (chủ quan và khách quan), trong đó nguyên nhân khách quan quan trọng nhất là do thực dân Pháp còn mạnh.
Đáp án cần chọn là: D

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site