Nguyên nhân nào đóng vai trò quyết định đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945?

Nguyên nhân nào đóng vai trò quyết định đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945?

A. Phát xít Nhật bị Đồng minh đánh bại, chính quyền tay sai mất tinh thần.

B. Phong trào kháng Nhật phát triển mạnh, làm tiền đề quan trọng.

C. Sự chuẩn bị lực lượng và chớp thời cơ khởi nghĩa kịp thời của Đảng.

D. Liên Xô và lực lượng Đồng minh đánh bại phe phát xít.

Hướng dẫn

Nguyên nhân đóng vai trò quyết định đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là: Sự chuẩn bị lực lượng và chớp thời cơ khởi nghĩa kịp thời của Đảng.
Đáp án cần chọn là: C

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site