Nguyên tắc xét xử tại tòa án là:

Nguyên tắc xét xử tại tòa án là:

A. Nguyên tắc hòa giải khi xét xử

B. Nguyên tắc các bên tự định đoạt

C. Nguyên tắc các bên tự chứng minh và cung cấp chứng cứ 

D. Cả 3 đều đúng.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:55 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Nguyên tắc xét xử tại tòa án là:

Bạn đang xem: Nguyên tắc xét xử tại tòa án là: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP